Dobrodružství - Trolové

Další z mini dobrodružství na začátek her družiny či jako vhodný mezi úkol při cestování.

Petr Hrdlička

Dobrodružství

Trmácíte se už čtvrtou hodinou od posledního domu, který jste minuli, když konečně před vámi se objevilo malé údolí s dravou říčkou a lesy na úbočích. Zhruba v jedné třetině blíže k vám se rozkládají domy a statky vesničky. Kouř, který stoupá z komínů rovnou k nebi, pasoucí se dobytek dál podél vody na loukách a zpěv ptáků vytváří zdání idylky.

Šedavý sloupek dýmu vás přivítal v této pochmurné vesničce stejně radostně jako obyvatelé. Jakmile jste slezli z toho proklatě rozvrzaného žebřiňáku, shlukli se okolo vás a pohlížejí k vašim osobám jako ke spáse.

Říkáte si, co vás mohlo přimět vzít tuto zatracenou a mizerně placenou práci. A mají vůbec na slíbenou odměnu v podobě zlaťaků na osobu za nalezení té noční hrůzy kradoucí jejich krávy a ovce?

Nějak takto může průvodce hrou přivítat hráče po příjezdu do vesničky Dřevěná Lhota.

Doby, kdy se zde v okolních lesích hromadně kácelo dřevo pro knížecí plány, jsou dávno pryč a ze zašlé slávy zbylo ani ne sto obyvatel pasoucích na původních smrkových a sosnových svazích táhlého údolí ovce, skot, pěstujících brambory, řepu, dýně či sbírající divoká jablka a výše v kopcích medvědí česnek.

Centrum tvoří dům s kamennou částí a dřevěným druhým patrem, místní dům starosty v kombinaci s pohostinstvím a obchodem. Moc pro dobrodruhy zde zařízeni nejsou, vesnickým kovářem s rukou pro nástroje či podkovy začínaje, lovci, místní bábou kořenářkou a třemi tmavými pokoji pro hosty u lokálu konče.

Vedle hostince stojí sýpka, kam si ukládají hospodáři zásoby na zimu, zbytek vesnice jsou již domy obyvatel.

Největší událostí bývá každou první neděli v měsíci příjezd dvou či tří kupců prodávajících místním lidem či nakupujících od nich.

Brzy po vašem příjezdu se začalo již smrákat. Starosta si vás hned dovolil pozvat k sobě do domu na krátkou poradu. Nechcete jej urazit, a tak jej následujete do stroze zařízené místnosti s delším dřevěným stolem a židlemi, krbem v rohu a džbánem vody se skleničkami. Sotva jste dosedli, začal silnější muž, místní sedlák, rozvášněně mluvit.

„Včera to byly tři kvalitní ovce, dávaly hodně vlny a mléka, dva dny předtím kráva a před týdnem dvě kozy a jehňata. Pánové, prosím vás, najděte ten noční běs, co mi krade kusy z mých západních stád a já vám každému vyplatím 5 zlatých. A jako přídavek, pokud se již nic neztratí, dostanete deset liber nasoleného masa, pecen chleba a sýra.

V postavách by měl vzbudit zájem chasník vykřikující na tržišti (anebo kdekoliv jinde či kdokoliv jiný a jinak), a proto se rozhodly vsednout k k němu na žebřiňák. Nyní se primárně jedná o jejich odměnu. Mohou se pokusit smlouvat a případný úspěch jim dokáže zajistit odměnu o tři mince a pečené kuře vyšší. S noclehem postav si nemusí hráči dělat starosti, jelikož hostinské pokoje jsou nyní prázdné, a tak je starosta ubytuje v nich. Na druhý den jej jeden z vesničanů dovede k místu dnes již opravené ohrady, kde se ztratily kusy dobytka. V tomto místě může dobrodružství začít.

Ohrada

Na kůlech ohrady jsou ještě stále znát stopy po silných drápech zarytých do dřeva. Ani z trávy nevymizela všechna krev usmrcených zvířat. Těžko říci, co se tu odehrálo, ale pokud ti sedláci nepřeháněli, poztrácelo se jim pět krav a sedm ovcí. Bača, ještě než odešel, ukázal směrem do kopců, kam prý jejich majetek byl odvlečen.

Pokud se postavy začnou důkladně rozhlížet po blízkém okolí, najdou jasné stopy, kudy se trollové vydali. Stopovat je není vůbec těžké, na mnoha stromech jsou chomáče srsti vlečených zvířat, často i kus zaschlé krve. Již toto by mělo samozřejmě postavám dávat ze soupeře respekt. Od ohrady k pelechu je to asi dvě míle do kopce, plného mladých náletů, ostružin a trní.

Pelech trolů

Na hromadě chvojí se povalují dva velicí trolové. Jeden spí na zádech a druhý na boku. Nedaleko je hromada silně páchnoucích kostí z krav a ovcí, které sem očividně dosmýkali. Ovšem kde je jejich maso, je otázkou, určitě všechno nemohli stihnout za ty tři dny sníst. To není ani v trollích silách. Za povšimnutí stojí i kyj, který jeden z nich má nedaleko své pazoury a podle stop zaschlé krve na něm bývá často používán.

Když budou hráči opatrní, určitě se jim povede připlížit se dosah k trolům. Bude dost záležet na tobě jako pánovi hry, kam až je necháš zajít. Určitě ale není vhodné nechat troly zabít ve spánku. Nastane-li probuzení jednoho z kumpánů, začně okamžitě řvát a pohrne se směrem k postavám přičemž probudí i druhého.

Bestiář

Trol Oter

Mladší z dvojice trolů je dosti jednoduchý. Ovšem, kde mu nebylo dáno v hlavě, je mu dáno v pažích, a tak je často Hubrou vmanipulován do boje, kde za něj nasazuje svoji kůži. I když je obyčejně podceňován, má v kapse schovanou dýku, kterou v nouzi dokáže dobře použít. Jeho jediným cenným majetkem je 6 postříbřených jehlic spínajících jeho kazajku v hodnotě sotva dva zlaté.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K12

K6

K4

20

vysoká

Vybavení:

  • pěsti (k4)
  • dýka (k4)
  • tvrdá kůže (zbroj k4)

Trol Hubra

Hubra je z dvojice trolů chytřejší, čehož rád využívá ve snaze manipulovat svým druhem a při vhodné příležitosti jej okrást. Pokud bude nucen bojovat, bez lítosti zabije každého, kdo se mu postaví. Za kamemen v doupěti má schovaný měšec s tuctem zlatek. Na odiv nosí na levé ruce dva bronzové prsteny. Ovšem největší poklad nosí schovaný v malé vnitřní kapse kazajky. Kousek ušmudlaného papíru a na něm načrtnutý plánek cesty směrem dále do kopců a lesů ke zřícenině.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K10

K6

K6

20

vysoká

Vybavení:

  • pěsti (k4)
  • kyj (k6)
  • tvrdá kůže (zbroj k4)

Dovednosti:

  • manipulace (inteligence k6)

Mapky a nákresy

  • nákres vesnice a okolí

nákres vesnice a okoli

Ke stažení i jako pdf v rámci časopisu Drakkar číslo 29

6 Minutes, 27 Seconds