Petr Hrdlička

Modlitby

Každá osoba spjatá s bohem dokáže využít jeho síly ve svůj prospěch. Pokud lidský poutník žádá příliš často, může se stát, že prosby nebudou vyslyšeny. Samozřejmostí je mít s bohem niterní vztah v podobě alespoň krátké tiché modlitby denně.

Znamení čistého srdce

Ve výjimečných případech smí kněz zažádat svého boha o poskytnutí trvalé přízně pro vybranou osobu a dát jí bonus kostky k vyjednávání a podobným činnostem. Tento dar je okamžitě odejmut po provedení zvláště hanebného činu např. při vzetí života při souboji, a to i když by postava byla napadena a pouze se bránila.

Znamení hanby

Jakoby změna aury dalo by se říci. Dotyčná osoba má postih kostky k činnostem vyjednávání. Modlitbu lze zadat jednou měsíčně a padne-li při sesílání liché číslo je seslání neúspěšné a pokus vyčerpán. Odstranění je možné jen dobrým skutkem velkého rozsahu či milost boha, jenž toto znamení posvětil.

Hněv srdce

Pokud kněz vyvolá skrze nenávist v něčím srdci pomoci této modlitby hněv, může tato osoba po dobu jedné činnosti zvýšit vybranou vlastnost na k12. Ovšem následně bude natolik vyčerpána, že po dobu následujících kX hodin bude tato vlastnost maximálně k4.

Znamení boha

Kněze, kněžku, mnicha, rytíře zasvěceného bohu, poustevníka poznáte podle toho, že u sebe nosí odznak boha, často na řetězu kolo krku, aby se odznak nacházel blízko srdce. Díky němu dokáže v okamžiku boje o holý život (má méně jak 2 životy) dostat bonus 2 kostky na poslední výpad či obranu.

Modlitba hněvu kněze

Kněz, který použije tuto modlitbu, dokáže vybranému nepříteli ubrat kX životů. Modlitbu lze použít i proti skupině, poté se rozsah zranění může rozdělit na jednotlivé, vyvolávajícím určené, osoby.

Modlitba světla

Po dobu kX kol z ruky prosebníka tryská čisté denní sluneční světlo se všemi následky z toho plynoucími např. na některé tvory.

Modlitba zbraně

V nouzi poznáš přítele… praví staré přísloví. Nemá-li modlící žádnou zbraň, dokáže si vyprosit v nouzi nejvyšší sekeru či hůl na svoji obranu s kostkou hodnoty kX. Zbraň je k dispozici po dobu celého souboje. Následně se rozplyne.

Modlitba léčení

Úspěšně seslaná modlitba dokáže léčenému přidat kX životů navíc.

Modlitba ochrany proti temnotě

Silná víra a ochrana boha je důvod, proč vám některé osoby či stvůry dokážou ublížit méně. Pokud na osobu je veden takovýto útok, je její obrana o kostku vyšší než obvykle po dobu kX.

Modlitba požehnání

Letmý dotyk, pár slov a z obyčejné zbraně, zbroje se stane po dobu kX kol o kostku lepší.

Modlitba doteku boha

Některé nestvůry či hodně zlé osoby nedokážou snést dotyk osoby spjaté s bohem. V praxi to znamená, že osoba, útočící beze zbraně, má vůči takovémuto soupeři o kostku vyšší útok po dobu kX.

Modlitba naděje

Věřící lidé ztrácejí naději až jako poslední a ani v té nejzoufalejší chvíli věří, že jejich bůh jim pomůže. Nastane-li tento moment, dokáže tato víra přidat či ubrat vybrané osobě kX bodů k jejímu / z jejího hodu.

Modlitba hromu

Nic nedokáže nevěřící či rozlícený dav přesvědčit o pravdě kněze jako „ať do mě hrom bací“ či „za toto vás stihne trest boží“. Úspěšná modlitba dokáže přidat po dobu kX kol o 1 vyšší kostku ke všem hodům na vyjednávání, přesvědčování, zastrašování…

Modlitba vody

I v parném horku, kde země je na troud vyprahlá není třeba ztrácet naději, že voda zmizela z povrchu. Vyvolávající má o 1 vyšší kostku při jakémkoliv hledání vody a to v jakékoliv podobě.

Modlitba stesku

Stesk po někom či něčem umí být silný protivník či výborný spoluhráč. Takto postihnutá postava dokáže jen za zmínku o tom vytouženém udělat cokoliv. Modlící má při vyjednávání s osobou postiženou steskem o 1 vyšší kostku.

Modlitba štěstí

Někdy se stane, že i kněz potřebuje něco ukrást, trefit hodem provazu tenký pařízek nebo jen se potřebuje prosmeknout. Tato modlitba dokáže přidat 1 kostku k hodu na tyto činnosti.

Modlitba smůly

„Prostě se mu smekla noha“, pravil suše potutelně kněz spolubojovníkovi. Občas je třeba tomu druhému trošku smůly darovat. Prosící má tak proti hodům soupeře o kostku vyšší šanci.

4 Minutes, 22 Seconds