Petr Hrdlička

Kompatibilita a změny vůči pravidlům Kouzlem a mečem.

kX = označuje kostku použití pro daný hod, přičemž hodnota „X“ je v rozsahu 4,6,8,10,12,20. Tato zkratka se často bude vyskytovat u předmětů s přiřazenou kostkou. V rámci urychlení hry můžete použít jeden hod pro určení všech potřebných informací, nebo každé kolo házet znovu pro zjištění údajů.

D4 D6 D8 D10 D12 D20

Dovednosti = do hry jsou nově zavedeny dovednosti, které slouží pro lepší dokreslení děje a jako vodítko pro méně zkušené hráče. Pokud postava čelí nějaké situaci a nechce v rámci roleplayingu využít popis a hrát situaci, může toto zastat pomoci dovednosti, nebo kombinací.

Např. pokud postava je na v trhu a někdo se jí snažit zlákat či přesvědčit může tomuto čelit pomoci jednoduché aplikace dovednosti vyjednávání, kdy postava na svoji obranu mlže připočíst hod kostkou stupně této dovednosti. Či naopak se postava snaží někoho přesvědčit, tak může pro podporu své akce využít této dovednosti a cíli ztížit pozici o hod příslušnou kostkou.

Vybraných dovedností může mít postava až 6.

1 Minute, 6 Seconds