Petr Hrdlička

Trolové jsou často samotáři, kteří se toulají horskými údolími či pláněmi. Živí se lovem. Jsou od přírody podezřívaví a často nepřátelští i navzájem sobě. Vyjímku tvoří potká-li trol opačné pohlaví. 

Samec je asi 3 metry vysoký s vyším čelem a výraznými břišními svaly. Oproti tomu samice je asi o půl metru menší, nosí dlouhé vlasy do copu, který tvoří důležitou roli při námluvách. Samice je již z dáli poznat i díky svým širokým bokům. Bývají i přátelštejší a celkově společnost trolů je silně matriarchální.

Povede-li se někomu sjednotit jedince v horách tvoří často silný klan protivínků i o 100 kusech vedených náčelníkem či šamanem. Odpadlíky, vyhnance z jejich společenství je možné najít v armádách hord skřetů s nimiž uzavírají spojenectví výměnou za jídlo či kovové zbraně a zborje.

Nejčastější je ale setkání s trolí rodinou či širší rodinou, jak sestupuje v době bídy a nouze do nižích poloh a napadá stáda ovcí, koz či krav, za což často následně v pronásledování vojáky či dobrodruhy zaplatí životem.

Dobře živený jedinec se dožije i 40ti let. Tito staří kmetové jsou často považováni z náčelníky či šamany, pokud se někde přiuží pár kouzlům, i když kouzlení jim moc nejde.

Obecné statistiky trola

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K10

K6

K6

25

vysoká

Vybavení:

 • kyj k8
 • oštěp k6
 • palice k6
 • tvrdá kůže (zbroj) k6
 • kožená zborj k6
 • dřevěný štít k4

Kouzla

 • uzdrav k4 - k8
 • štěstí k6
 • síla k8
 • proklej k4 - k8

Dovednosti:

 • přežití v divočině (inteligence k6)
 • lov (hbitost k6)
1 Minute, 39 Seconds