Petr Hrdlička

V hlubocích lesích, na pasekách i řídkém borovicovém remízku lze na narazit na nebezpečné tvory a zvířata. Les je pro nezkušeého dobrodruha místo plné nástrah, kde se dá snadno přijít o vlastní život.

Roj lesních včel

Vyplašit či jistě nedopatřením poškodit úl se nevyplácí ani medvědovi, ale ani dobrodruhům. Pokud se na druhou stranu risk povede sladká odměna vás může potěšit.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K6

K10

K4

10

střední

Medvěd

Často samotářský tvor se v době, kdy samice čeká mladé stává vysloveně postrachem. Pokud hladový nebojí se do blízkosti obydlí a snaží se ulovit hospodářská zvířata.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K8-10

K6-8

K4

15-20

střední-vysoká

Vlk samotář

Tento lesní léčitel dokáže vycítit raněný kus na stovky metrů. Pokud je vyhladovělý či napaden ani člověk si není před ním jistý.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K6-8

K6-8

K4

10-20

střední-vysoká

Vlčí smečka

Více než vlk samotář je snad už horší jen smečka rozzuřených vlků.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K8

K8

K4

20-50

vysoká-nohy na ramena

Jelen

Tento nekorunovaný král lesů je po většinu času plachý. Pokud bude napaden a donucen bojovat o svůj život jeho paroží je často smrtelné i pro zbrojnoše.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K6-8

K6-10

K4

10-20

nízká-střední

Divočák

Černé zvěři na talíři šlechty často vévodí divočáci s hlavou jako trofej na stole. Utkat se s ním a zabít ho chce um, hbitost a nejlépe dlouhé kopí.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K6-8

K4-8

K4

10-20

střední-vysoká

 

Petr Hrdlička

Trolové jsou často samotáři, kteří se toulají horskými údolími či pláněmi. Živí se lovem. Jsou od přírody podezřívaví a často nepřátelští i navzájem sobě. Vyjímku tvoří potká-li trol opačné pohlaví. 

Samec je asi 3 metry vysoký s vyším čelem a výraznými břišními svaly. Oproti tomu samice je asi o půl metru menší, nosí dlouhé vlasy do copu, který tvoří důležitou roli při námluvách. Samice je již z dáli poznat i díky svým širokým bokům. Bývají i přátelštejší a celkově společnost trolů je silně matriarchální.

Povede-li se někomu sjednotit jedince v horách tvoří často silný klan protivínků i o 100 kusech vedených náčelníkem či šamanem. Odpadlíky, vyhnance z jejich společenství je možné najít v armádách hord skřetů s nimiž uzavírají spojenectví výměnou za jídlo či kovové zbraně a zborje.

Nejčastější je ale setkání s trolí rodinou či širší rodinou, jak sestupuje v době bídy a nouze do nižích poloh a napadá stáda ovcí, koz či krav, za což často následně v pronásledování vojáky či dobrodruhy zaplatí životem.

Dobře živený jedinec se dožije i 40ti let. Tito staří kmetové jsou často považováni z náčelníky či šamany, pokud se někde přiuží pár kouzlům, i když kouzlení jim moc nejde.

Obecné statistiky trola

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K10

K6

K6

25

vysoká

Vybavení:

 • kyj k8
 • oštěp k6
 • palice k6
 • tvrdá kůže (zbroj) k6
 • kožená zborj k6
 • dřevěný štít k4

Kouzla

 • uzdrav k4 - k8
 • štěstí k6
 • síla k8
 • proklej k4 - k8

Dovednosti:

 • přežití v divočině (inteligence k6)
 • lov (hbitost k6)