Dobrodružství - Trolové

Další z mini dobrodružství na začátek her družiny či jako vhodný mezi úkol při cestování.

Petr Hrdlička

Dobrodružství

Trmácíte se už čtvrtou hodinou od posledního domu, který jste minuli, když konečně před vámi se objevilo malé údolí s dravou říčkou a lesy na úbočích. Zhruba v jedné třetině blíže k vám se rozkládají domy a statky vesničky. Kouř, který stoupá z komínů rovnou k nebi, pasoucí se dobytek dál podél vody na loukách a zpěv ptáků vytváří zdání idylky.

Šedavý sloupek dýmu vás přivítal v této pochmurné vesničce stejně radostně jako obyvatelé. Jakmile jste slezli z toho proklatě rozvrzaného žebřiňáku, shlukli se okolo vás a pohlížejí k vašim osobám jako ke spáse.

Říkáte si, co vás mohlo přimět vzít tuto zatracenou a mizerně placenou práci. A mají vůbec na slíbenou odměnu v podobě zlaťaků na osobu za nalezení té noční hrůzy kradoucí jejich krávy a ovce?

Nějak takto může průvodce hrou přivítat hráče po příjezdu do vesničky Dřevěná Lhota.

Doby, kdy se zde v okolních lesích hromadně kácelo dřevo pro knížecí plány, jsou dávno pryč a ze zašlé slávy zbylo ani ne sto obyvatel pasoucích na původních smrkových a sosnových svazích táhlého údolí ovce, skot, pěstujících brambory, řepu, dýně či sbírající divoká jablka a výše v kopcích medvědí česnek.

Centrum tvoří dům s kamennou částí a dřevěným druhým patrem, místní dům starosty v kombinaci s pohostinstvím a obchodem. Moc pro dobrodruhy zde zařízeni nejsou, vesnickým kovářem s rukou pro nástroje či podkovy začínaje, lovci, místní bábou kořenářkou a třemi tmavými pokoji pro hosty u lokálu konče.

Vedle hostince stojí sýpka, kam si ukládají hospodáři zásoby na zimu, zbytek vesnice jsou již domy obyvatel.

Největší událostí bývá každou první neděli v měsíci příjezd dvou či tří kupců prodávajících místním lidem či nakupujících od nich.

Brzy po vašem příjezdu se začalo již smrákat. Starosta si vás hned dovolil pozvat k sobě do domu na krátkou poradu. Nechcete jej urazit, a tak jej následujete do stroze zařízené místnosti s delším dřevěným stolem a židlemi, krbem v rohu a džbánem vody se skleničkami. Sotva jste dosedli, začal silnější muž, místní sedlák, rozvášněně mluvit.

„Včera to byly tři kvalitní ovce, dávaly hodně vlny a mléka, dva dny předtím kráva a před týdnem dvě kozy a jehňata. Pánové, prosím vás, najděte ten noční běs, co mi krade kusy z mých západních stád a já vám každému vyplatím 5 zlatých. A jako přídavek, pokud se již nic neztratí, dostanete deset liber nasoleného masa, pecen chleba a sýra.

V postavách by měl vzbudit zájem chasník vykřikující na tržišti (anebo kdekoliv jinde či kdokoliv jiný a jinak), a proto se rozhodly vsednout k k němu na žebřiňák. Nyní se primárně jedná o jejich odměnu. Mohou se pokusit smlouvat a případný úspěch jim dokáže zajistit odměnu o tři mince a pečené kuře vyšší. S noclehem postav si nemusí hráči dělat starosti, jelikož hostinské pokoje jsou nyní prázdné, a tak je starosta ubytuje v nich. Na druhý den jej jeden z vesničanů dovede k místu dnes již opravené ohrady, kde se ztratily kusy dobytka. V tomto místě může dobrodružství začít.

Ohrada

Na kůlech ohrady jsou ještě stále znát stopy po silných drápech zarytých do dřeva. Ani z trávy nevymizela všechna krev usmrcených zvířat. Těžko říci, co se tu odehrálo, ale pokud ti sedláci nepřeháněli, poztrácelo se jim pět krav a sedm ovcí. Bača, ještě než odešel, ukázal směrem do kopců, kam prý jejich majetek byl odvlečen.

Pokud se postavy začnou důkladně rozhlížet po blízkém okolí, najdou jasné stopy, kudy se trollové vydali. Stopovat je není vůbec těžké, na mnoha stromech jsou chomáče srsti vlečených zvířat, často i kus zaschlé krve. Již toto by mělo samozřejmě postavám dávat ze soupeře respekt. Od ohrady k pelechu je to asi dvě míle do kopce, plného mladých náletů, ostružin a trní.

Pelech trolů

Na hromadě chvojí se povalují dva velicí trolové. Jeden spí na zádech a druhý na boku. Nedaleko je hromada silně páchnoucích kostí z krav a ovcí, které sem očividně dosmýkali. Ovšem kde je jejich maso, je otázkou, určitě všechno nemohli stihnout za ty tři dny sníst. To není ani v trollích silách. Za povšimnutí stojí i kyj, který jeden z nich má nedaleko své pazoury a podle stop zaschlé krve na něm bývá často používán.

Když budou hráči opatrní, určitě se jim povede připlížit se dosah k trolům. Bude dost záležet na tobě jako pánovi hry, kam až je necháš zajít. Určitě ale není vhodné nechat troly zabít ve spánku. Nastane-li probuzení jednoho z kumpánů, začně okamžitě řvát a pohrne se směrem k postavám přičemž probudí i druhého.

Bestiář

Trol Oter

Mladší z dvojice trolů je dosti jednoduchý. Ovšem, kde mu nebylo dáno v hlavě, je mu dáno v pažích, a tak je často Hubrou vmanipulován do boje, kde za něj nasazuje svoji kůži. I když je obyčejně podceňován, má v kapse schovanou dýku, kterou v nouzi dokáže dobře použít. Jeho jediným cenným majetkem je 6 postříbřených jehlic spínajících jeho kazajku v hodnotě sotva dva zlaté.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K12

K6

K4

20

vysoká

Vybavení:

 • pěsti (k4)
 • dýka (k4)
 • tvrdá kůže (zbroj k4)

Trol Hubra

Hubra je z dvojice trolů chytřejší, čehož rád využívá ve snaze manipulovat svým druhem a při vhodné příležitosti jej okrást. Pokud bude nucen bojovat, bez lítosti zabije každého, kdo se mu postaví. Za kamemen v doupěti má schovaný měšec s tuctem zlatek. Na odiv nosí na levé ruce dva bronzové prsteny. Ovšem největší poklad nosí schovaný v malé vnitřní kapse kazajky. Kousek ušmudlaného papíru a na něm načrtnutý plánek cesty směrem dále do kopců a lesů ke zřícenině.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K10

K6

K6

20

vysoká

Vybavení:

 • pěsti (k4)
 • kyj (k6)
 • tvrdá kůže (zbroj k4)

Dovednosti:

 • manipulace (inteligence k6)

Mapky a nákresy

 • nákres vesnice a okolí

nákres vesnice a okoli

Ke stažení i jako pdf v rámci časopisu Drakkar číslo 29

Dobrodružství - Bludičky

Určeno družině hráčů na 1. úrovni. Situováno je de facto do jakéhokoliv světa, doporučuji dějství zasadit do malé příhraniční vesničky, či poblíž většího lesa a podobně.

Petr Hrdlička

Dobrodružství

Dneska byla cesta více než dlouhá, a tak jste s radostí uvítali, že se před vámi objevila vesnice. Sotva jste prošli neumělou bránou ze dřeva a minuly tři, čtyři domy octnuli jste se na malém plácku, zřejmě návsi. Dominuje jí patrová stavba, podle znaku a nápisu hospoda. Podle hluku z ní a vozů před ní se dá usuzovat, že dneska tu bude živo a určitě maso a pivo rovněž bude.

Pokud postavy vejdou dovnitř a rozhodnou se zde pobýt, přivítá je dobrácký starý hostinský a jeho žena pečící čerstvé skopové na česneku. Ceny jsou na daný kout docela slušné a ubytování sice na palandách nad sebou, ale čisté a včetně teplého lavoru vody.

Jak bude večer utíkat bude po lokále lehce nervozně posedávat u různých stolů s kupci jako voják vypadající chlapík s pečlivě pěstěným knírem. Před desátou hodinou se jeden z kupců zvedá a chce pokračovat v cestě domů – ostatní ho varují, že dneska je nov a že těch 10 mil může být proklatě nebezpečných. Chudák se tolik těší na rodinu, že nedbal rad ostatních kupců a taky za zády potichu popichován oním kníračem nasedne na vůz s bramborami, řepou a jinou zeleninou. Pokyne koni a odjíždí.

Pokud hrajete ve svém systému poprvé a chcete si zkusit některá pravidla, má vedoucí hry možnost zkusit zaranžovat závod v páce, případně hody nožem přes lokál na uhlem nakreslený terč a vyhrát nějaký peníz. Postavy mohou mít možnost vsadit drobné nebo korbelík piva a podobně. Náklonnost (a nějaký žejdlík zdarma) si rovněž hrdinové mohou získat zpěvy hrdinských písní či vyprávění zážitků. Pokud si jako pán hry nebudeš vědět rady, kterak situace pojmout, zkuste následující vodítka:
 • páka: hod na sílu proti 8
 • hod nožem: hod na hbitost 6
 • zpěvy a vyprávění: hod na inteligenci 6

Okolo půlnoci jdou všichni spát, postavy by měli jít rovněž, pokud se jím moc nebude chtít, dobrácký hostinský jim slušně ukáže cestu na pokoj.

Sotva ponocný odtroubí druhou hodinu, začne někdo zuřivě bušit na dveře krčmy. Dole v lokále se sejdou nocležníci a pan hostinský zděšeně otevře dveře. Do místnosti vpadne zpocený kupec s několika šrámy a lamentuje, že mu bludičky v lese vzaly vůz a sotva si kůži zachránil. Rozhazuje silně rukama, škube si vlasy a nabízí odměnu 5 zlatých tomu, kdo mu vůz najde.

Postavy, pokud se přihlásí budou kupcem prošeny, aby ihned vyrazili dál po cestě, kde po hodince cesty narazí na začínající les. Po další půlhodině docházejí k zužující se cestě a zde začíná dobrodružství.

 1. cesta nedaleko bažiny
  • zvuky: kvákání žab a šplouchání vody v bažině
  • Chvíli po vstupu do lesa se úplně ráz cesty změnil. Při levé se rozkládá mnoho hustých stromů a při pravé se začíná země měnit v močály s páchnoucí vodu a kvákajícími žábami v rákosí.
 2. stromy přes cestu
  • zvuky: kvákání žab a šplouchání vody v bažině
  • Vypadá to, že tady došlo asi k přepadení kupce. Povalené stromy přes cestu vypadají spíše na práci někoho schopnějšího než báchorky o bludičkách.
  • Postavy by z krátkého přemýšlení měl vytrhnout dívčí zoufalý výkřik směrem z plácku před skálou a pokud by byly natolik nerozhodné tak i možná slabý záblesk rychle zhasnuté pochodně z ostrůvku.
 3. ostrůvek v močále
  • Uprostřed slizkého močáloviště je malý ostrůvek a na něm roste statný strom s kořeny zapuštěnými hluboko do bažiny. Ze stromu visí silný provaz a na něm se houpe dohořelá pochodeň.
 4. plácek před skálou
  • Konečně kousek trávy a pevné země. U skály leží svázané nahé děvče a u ní postávají dva chlapíci s meči v ruce. Rozhodně se netváří přátelsky.
 5. skrytý vůz
  • Skoro se nedaly ty stopy po kolech v bahnitém terénu přehlédnout. Na jejich konci jste našli za výčnělkem schovaný prázdný vůz a koně.
  • Nápadnost stop: past na inteligenci 8
 6. před vchodem do jeskyně
  • Na zemi je poznat spálený plácek s kupou oharků. Některé ještě lehce doutnají, takže se dá říci, že oheň zhasil teprve nedávno. Další zajímavou věcí je určitě tak sáh a půl široké ústí do skály.
  • Zde tábořili loupežníci občas během dne, když okolo nejezdilo moc lidí. K nalezení ze může teoreticky být i nějaké dřevo do zásoby, případně při hodně štěstí 1K6 měďáků z posledních karet, kdy je vzteky Get hodil po Avarovi.
 7. ústí do jeskyně
  • zvuky: tiché přešlapování za rohem skrytého vůdce Avara.
  • Jeskyně působí omšelým dojmem. Ústí se po vstupu mírně rozšiřuje do šířky asi o sáh na každou stranu a asi 4 sáhy do délky. Po pravé straně jsou vidět dva slaměné kavalce a přikrývky, zřejmě mrtvých loupežníků. Při levé stěně je lavice a několik pootevřených sudů.
  • Zde přebývali Pet a Get. Sudy pochází z posledního lupu, uvnitř jednoho je olej a v dalších uhlí.
 8. nocležiště Avara
  • Vstoupili jste do zhruba trojúhelníkové místnosti navazující na ústí. V jednom rohu je spousta beden a sudů a v dalším kavalec a u něj skřínka. Na další pohledy nezbývá čas, jelikož v prostoru je kníratý vyšší muž. Ano ten z hospody. A jeho tasený meč jasně říká, bude boj.
  • Na konci jeskyně, pod vypáčeným kamenem má Avar skrýš na měšec – past na inteligenci 10 (pokud postavy o skrýši neví), pokud se o ní dozví od Ader po chvíli hledání ji najdou.
  • V sudech se nachází lup z posledního vozu. Po otevření by postavy nalezly osivo, něco různých potřeb pro denní život, několik železných zemědělských nástrojů a uhlí.
 9. skrýš ve skále
  • Po vypáčení kamene jste pohlédly do malé dutiny, kde se nachází váček.

Nyní mají postavy několik možností. Nejlepší by bylo, kdyby zachráněnou Ader společně s mrtvými loupežníky, nalezené zboží naložili na vůz a odvezli vše do vesnice. Pokud tak učiní dostanou od starosty za každého loupežníka ráno 1 zlatý odměny a od obchodníka nabídku cestovat s ním dále na severozápad k jeho vísce (lze navázat dobrodružstvím Zatoulaný troll).

Bestiář

Bludička Alder

Křehká dívka, sestřenice Avara. Za nocí je nucena pobíhat mezi stromy v rouše evině a lákat na svůj zpěv a nahé tělo kupce. Přes den jí bohužel byla přidělena role služky ostatním loupežníkům. Pokud ji postavy prohledají najdou v kapsáři jejích prostých šatů obrázek, pár mincí a malinkatý prstýnek (cena 1 zl) po její matce pečlivě zabalený do šátku. Dá se říci, že zde je nedobrovolně a rozhodně bude vděčna za případné zbavení se tohoto utrpení. Pokud jí postavy pomohou, prozradí jim po smrti loupežníků, kde si Avar schoval měšec s 10 zlatýma

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K4

K6

K8

10

havěť

Vybavení:

 • malý prstýnek (1 zl)

Dovednosti:

 • lhaní (inteligence k6)
 • zmámení osoby (inteligence k6)

Loupežníci Pet a Get

Tito dva bratři (Get je o dva roky straší) jsou sehraná dvojka a tvoří nohsledy Avara docela dlouho. I když nikdy se v jejich hlavě nezrodí podobný plán jako tento Avarův, jejich ruce jsou dostatečná posila pro přepadání kupců. Nejsou moc šetřivý, věčně hrají karty a kostky mezi sebou a s Avarem – samozřejmě s přehledem vyhrávajícím díky cinknutým kartám - a i díky tomu, že většinu času žijí v jeskyni, mají při sobě každý tak zlatku a nějaký stříbrňák.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K8

K8

K6

15

nízká

Vybavení:

 • krátký meč k6
 • tesák k4
 • prošívanice k4

Dovednosti:

 • zbabělost (inteligence k6)
 • boj ve skupině (síla k8)

Avar

Avar je lehce vychytralý vůdce loupežníků. Jeho oblíbená činnost je posedávání v hospodě a čekání na reakce a pravý okamžik. Při sobě nosí 5 zlatek (dalších 10 má schovaný pod vydloubnutým kamenem na konci jeskyně)  a k zahození není ani jeho vycpávaná zbroj ve výborném stavu určená k navození dojmu seriózního žoldnéře. Je dost citlivý na svůj pěstěný knírek. Ve vnitřní kapse tuniky nosí balíček cinknutých karet, kterými obírá o podíly bratry Peta a Geta či opilé kupce v krčmě.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

Nebezpečnost

K10

K8

K10

25

střední

Vybavení:

 • krátký meč k6
 • dýka k4 v nohavici
 • vycpávaná zbroj k6
 • karty

Dovednosti:

 • hra v karty (inteligence k8)
 • boj ve skupině (síla k8)
 • vůdcoství (inteligence k8)
 • ovlivňování, manipulace a zastrašování (inteligence k6)

Mapky a nákresy

 • nákres bažiny

Nákres bažiny

 • nákres jeskyně

Nákres jeskyně

Ke stažení i jako pdf v rámci časopisu Drakkar číslo 28

Petr Hrdlička

Pod tímto prozaickým názvem se neskrývá další z příběhů z pera pane Andersena, ale cyklus příběhů a dobrodružství zasazený do jednoho generického kusu fantasy světa, tak, aby se případně tento kus dal použít v jakékoliv kampani. 

Prostředí není jednoznačně originální, spíše se podobá mnoha generickým fantasy klišé. Najdete zde orky, skřety, lidi, obry, mamuty, odvahu, smrt, přátelství a zradu.

Je tma. Zima, venku mrzne. Ten malý rybníček v podhradí už je dávno ledovým jezerem. Ještě, že rychtář ty kapry nechal vylovit. Mezi domy jsou vidět slabé paprsky světla z malých okenic. Život na Hranici je tvrdý a nic nedává zadarmo. Navíc zeman jako bývalý rytíř Císařského vojska dostal toto území spíše za trest, než za odměnu.
Deset let lopoty na civilizování není stále vidět. Nad městečkem v kopci se snaží prospektoři narazit na silnější rudnou žílu, zatím našli dropty a samé kamení, okolní stráně spíše slouží jako pastviny koz a ovcí, pro kravky jsou příkré. V lesích se potulují medvědi, vlci, občas za hranicemi se dá narazit na skupinu skřetů. Ti se poslední dobou vyskytují častěji, než by si panstvo přálo, ale zatím není přímý střet snad nasnadě...
Pozítří jsou Vánoce. Svátek, kdy se narodil první mesiáš Církve svaté. Zítra budou na náměstíčku trhy. Kupci snad něco přivezou. Medu letos bylo požehnaně, skopové, ovčí maso nasoleno v sudech čeká ve skladu.