Petr Hrdlička

Pod tímto prozaickým názvem se neskrývá další z příběhů z pera pane Andersena, ale cyklus příběhů a dobrodružství zasazený do jednoho generického kusu fantasy světa, tak, aby se případně tento kus dal použít v jakékoliv kampani. 

Prostředí není jednoznačně originální, spíše se podobá mnoha generickým fantasy klišé. Najdete zde orky, skřety, lidi, obry, mamuty, odvahu, smrt, přátelství a zradu.

Je tma. Zima, venku mrzne. Ten malý rybníček v podhradí už je dávno ledovým jezerem. Ještě, že rychtář ty kapry nechal vylovit. Mezi domy jsou vidět slabé paprsky světla z malých okenic. Život na Hranici je tvrdý a nic nedává zadarmo. Navíc zeman jako bývalý rytíř Císařského vojska dostal toto území spíše za trest, než za odměnu.
Deset let lopoty na civilizování není stále vidět. Nad městečkem v kopci se snaží prospektoři narazit na silnější rudnou žílu, zatím našli dropty a samé kamení, okolní stráně spíše slouží jako pastviny koz a ovcí, pro kravky jsou příkré. V lesích se potulují medvědi, vlci, občas za hranicemi se dá narazit na skupinu skřetů. Ti se poslední dobou vyskytují častěji, než by si panstvo přálo, ale zatím není přímý střet snad nasnadě...
Pozítří jsou Vánoce. Svátek, kdy se narodil první mesiáš Církve svaté. Zítra budou na náměstíčku trhy. Kupci snad něco přivezou. Medu letos bylo požehnaně, skopové, ovčí maso nasoleno v sudech čeká ve skladu.

Petr Hrdlička

Modlitby

Každá osoba spjatá s bohem dokáže využít jeho síly ve svůj prospěch. Pokud lidský poutník žádá příliš často, může se stát, že prosby nebudou vyslyšeny. Samozřejmostí je mít s bohem niterní vztah v podobě alespoň krátké tiché modlitby denně.

Znamení čistého srdce

Ve výjimečných případech smí kněz zažádat svého boha o poskytnutí trvalé přízně pro vybranou osobu a dát jí bonus kostky k vyjednávání a podobným činnostem. Tento dar je okamžitě odejmut po provedení zvláště hanebného činu např. při vzetí života při souboji, a to i když by postava byla napadena a pouze se bránila.

Znamení hanby

Jakoby změna aury dalo by se říci. Dotyčná osoba má postih kostky k činnostem vyjednávání. Modlitbu lze zadat jednou měsíčně a padne-li při sesílání liché číslo je seslání neúspěšné a pokus vyčerpán. Odstranění je možné jen dobrým skutkem velkého rozsahu či milost boha, jenž toto znamení posvětil.

Hněv srdce

Pokud kněz vyvolá skrze nenávist v něčím srdci pomoci této modlitby hněv, může tato osoba po dobu jedné činnosti zvýšit vybranou vlastnost na k12. Ovšem následně bude natolik vyčerpána, že po dobu následujících kX hodin bude tato vlastnost maximálně k4.

Znamení boha

Kněze, kněžku, mnicha, rytíře zasvěceného bohu, poustevníka poznáte podle toho, že u sebe nosí odznak boha, často na řetězu kolo krku, aby se odznak nacházel blízko srdce. Díky němu dokáže v okamžiku boje o holý život (má méně jak 2 životy) dostat bonus 2 kostky na poslední výpad či obranu.

Modlitba hněvu kněze

Kněz, který použije tuto modlitbu, dokáže vybranému nepříteli ubrat kX životů. Modlitbu lze použít i proti skupině, poté se rozsah zranění může rozdělit na jednotlivé, vyvolávajícím určené, osoby.

Modlitba světla

Po dobu kX kol z ruky prosebníka tryská čisté denní sluneční světlo se všemi následky z toho plynoucími např. na některé tvory.

Modlitba zbraně

V nouzi poznáš přítele… praví staré přísloví. Nemá-li modlící žádnou zbraň, dokáže si vyprosit v nouzi nejvyšší sekeru či hůl na svoji obranu s kostkou hodnoty kX. Zbraň je k dispozici po dobu celého souboje. Následně se rozplyne.

Modlitba léčení

Úspěšně seslaná modlitba dokáže léčenému přidat kX životů navíc.

Modlitba ochrany proti temnotě

Silná víra a ochrana boha je důvod, proč vám některé osoby či stvůry dokážou ublížit méně. Pokud na osobu je veden takovýto útok, je její obrana o kostku vyšší než obvykle po dobu kX.

Modlitba požehnání

Letmý dotyk, pár slov a z obyčejné zbraně, zbroje se stane po dobu kX kol o kostku lepší.

Modlitba doteku boha

Některé nestvůry či hodně zlé osoby nedokážou snést dotyk osoby spjaté s bohem. V praxi to znamená, že osoba, útočící beze zbraně, má vůči takovémuto soupeři o kostku vyšší útok po dobu kX.

Modlitba naděje

Věřící lidé ztrácejí naději až jako poslední a ani v té nejzoufalejší chvíli věří, že jejich bůh jim pomůže. Nastane-li tento moment, dokáže tato víra přidat či ubrat vybrané osobě kX bodů k jejímu / z jejího hodu.

Modlitba hromu

Nic nedokáže nevěřící či rozlícený dav přesvědčit o pravdě kněze jako „ať do mě hrom bací“ či „za toto vás stihne trest boží“. Úspěšná modlitba dokáže přidat po dobu kX kol o 1 vyšší kostku ke všem hodům na vyjednávání, přesvědčování, zastrašování…

Modlitba vody

I v parném horku, kde země je na troud vyprahlá není třeba ztrácet naději, že voda zmizela z povrchu. Vyvolávající má o 1 vyšší kostku při jakémkoliv hledání vody a to v jakékoliv podobě.

Modlitba stesku

Stesk po někom či něčem umí být silný protivník či výborný spoluhráč. Takto postihnutá postava dokáže jen za zmínku o tom vytouženém udělat cokoliv. Modlící má při vyjednávání s osobou postiženou steskem o 1 vyšší kostku.

Modlitba štěstí

Někdy se stane, že i kněz potřebuje něco ukrást, trefit hodem provazu tenký pařízek nebo jen se potřebuje prosmeknout. Tato modlitba dokáže přidat 1 kostku k hodu na tyto činnosti.

Modlitba smůly

„Prostě se mu smekla noha“, pravil suše potutelně kněz spolubojovníkovi. Občas je třeba tomu druhému trošku smůly darovat. Prosící má tak proti hodům soupeře o kostku vyšší šanci.

Petr Hrdlička

Dovednosti

Dovednosti se hodí jako podpůrné mechanizmy při některých akcích, hodech na pasti a ověřovacích hodech.

Není-li u dovednosti uvedeno jinak, postava hodí na vlastnost kX dovednosti. Přehodí-li stupeň vlastnosti dovednost je úspěšně užita a umožní postavě na hod proti pasti, akci či ověření využít u dané vlastnosti o 1 kostku vyšší hod než by házel obvykle.

Vycítění nebezpečí

Postava v okamžiku smrtelného nebezpečí cítí ve své mysli silný svíravý pocit, že jí něco hrozí. Tento pocit není žádné jasnovidectví, pouze určitý impulz neříkající, jak, kdy proč či čím…

Lov

Chytit živé zvíře do pasti, obstarat jídlo pro hladovějící druhy, rozpoznat zvíře, které jste spatřili. Tak nejen toto vám umožní tato dovednost.

Stopování

Pronásledování podle stop je velice cenná dovednost pro všechny lovce zvěře, ale i banditů, nestvůr či i pro orientaci v neznámém prostředí nebo při bloudění.

Lhaní

Výmluvy, kroucení pravdy, konstrukce zcela vymyšlené jsou denním chlebem toho, kdo zná tuto dovednost.

Krádeže

Jídlo, klíč, propustka, truhla se zlatem… cokoliv se dá ukrást.

Vyjednávání

Lepší cena, přesvědčit strážného otevřít bránu v noci, na toto se hodí ideálně postava s touto dovedností.

Znalosti poměrů

Etiketa, mravy a zvyky, široký obecný politicko-kulturní přehled – lidově řečeno znalost jak se věci mají. Toto se hodí kdykoliv při vyjednávání, snaze zapůsobit, konverzaci na úrovni apod.

Boj s mečem

Perfektní výcvik boje s touto zbraní dokáže zvýšit kostku zbraně o 1.

Boj se sekerou

Perfektní výcvik boje s touto zbraní dokáže zvýšit kostku zbraně o 1.

Střelba z luku

Perfektní výcvik boje s touto zbraní dokáže zvýšit kostku zbraně o 1.

Boj bez zbraně

Postava si i bez zbraně dokáže poradit. Její pěsti mají hodnotu útoku o 1 kostku vyšší než normálně. Často se tato dovednost hodí v zápase tělo na tělo, kde nelze použít zbraň.

Míření a přesná střelba

Zamíření při souboji dokáže zvýšit přesnost zásahu nebo pomoci v hodu na podobné akce. Použitím dostane postava o kostku vyšší šance přesného zásahu.

Zbožnost

Víra v boha, v naději a usmíření dodává hodně síly do beznaděje, podporuje bojovného ducha v obklíčení. Osoby vládnoucí touto dovedností dokážou po kX kol zvednout vybraným až kX osobám útok o kostku výše.

Odolnost vůči jedům

Častý kontakt s jedy a různými instancemi dokázalo zocelit nejedno tělo a mysl v tom, že dokážou odolávat této hrozbě. Pokud postava vládne touto dovedností, snižuje se o 1 kostku účinek jedu.

Pohotovost

Zachytit padající předmět, podat včas ruku příteli, jenž balancuje nad propastí, tasit vmžiku zbraň, uskočit na poslední chvíli valícím se balvanům – tak nejen toto zvládá postava s touto dovedností.

Petr Hrdlička

Zavedení víry do hry

Víra je další způsob jak zasáhnout do hry jinak než bojem či magií. Zázraky skrze modlitby může provádět každý.

Vyhodnocující mechanizmus je jednoduchý. Stačí vzít kostku inteligence a přehodit následující hodnoty: v klidové situaci 2, v boji 6.

Kněz či jinak nazvaný věřící musí mít vztah se svým bohem na pravidelné bázi, např. pomocí modlení, činů jménem boha, kázáním jeho slova. Když bude dostatečně silný, budou modlitby vyslyšeny, ale pouze jen do určité míry a frekvence. Zneužívání má za následek nevyslyšení a nesplnění prosby věřícího.

Petr Hrdlička

Kompatibilita a změny vůči pravidlům Kouzlem a mečem.

kX = označuje kostku použití pro daný hod, přičemž hodnota „X“ je v rozsahu 4,6,8,10,12,20. Tato zkratka se často bude vyskytovat u předmětů s přiřazenou kostkou. V rámci urychlení hry můžete použít jeden hod pro určení všech potřebných informací, nebo každé kolo házet znovu pro zjištění údajů.

D4 D6 D8 D10 D12 D20

Dovednosti = do hry jsou nově zavedeny dovednosti, které slouží pro lepší dokreslení děje a jako vodítko pro méně zkušené hráče. Pokud postava čelí nějaké situaci a nechce v rámci roleplayingu využít popis a hrát situaci, může toto zastat pomoci dovednosti, nebo kombinací.

Např. pokud postava je na v trhu a někdo se jí snažit zlákat či přesvědčit může tomuto čelit pomoci jednoduché aplikace dovednosti vyjednávání, kdy postava na svoji obranu mlže připočíst hod kostkou stupně této dovednosti. Či naopak se postava snaží někoho přesvědčit, tak může pro podporu své akce využít této dovednosti a cíli ztížit pozici o hod příslušnou kostkou.

Vybraných dovedností může mít postava až 6.