Petr Hrdlička

Kompatibilita a změny vůči pravidlům Kouzlem a mečem.

kX = označuje kostku použití pro daný hod, přičemž hodnota „X“ je v rozsahu 4,6,8,10,12,20. Tato zkratka se často bude vyskytovat u předmětů s přiřazenou kostkou. V rámci urychlení hry můžete použít jeden hod pro určení všech potřebných informací, nebo každé kolo házet znovu pro zjištění údajů.

D4 D6 D8 D10 D12 D20

Dovednosti = do hry jsou nově zavedeny dovednosti, které slouží pro lepší dokreslení děje a jako vodítko pro méně zkušené hráče. Pokud postava čelí nějaké situaci a nechce v rámci roleplayingu využít popis a hrát situaci, může toto zastat pomoci dovednosti, nebo kombinací.

Např. pokud postava je na v trhu a někdo se jí snažit zlákat či přesvědčit může tomuto čelit pomoci jednoduché aplikace dovednosti vyjednávání, kdy postava na svoji obranu mlže připočíst hod kostkou stupně této dovednosti. Či naopak se postava snaží někoho přesvědčit, tak může pro podporu své akce využít této dovednosti a cíli ztížit pozici o hod příslušnou kostkou.

Vybraných dovedností může mít postava až 6.

Petr Hrdlička

Glen Cizorodý

Sám o sobě říká, že je všude doma, ale každý na něm vidí, že do jeho vesnice a obydlí nezapadá. Tento sveřepý ochránce pocestných a lovec nestvůr je sice na začátku své poutě, ale přesto již má na svém těle několikero šrámů.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K8

K12

K6

15

Vybavení:

 • kožené krzno (lehké zbroje k6)
 • krátký luk (lehké střelecké k6)
 • dlouhý tesák (střední zblízka k6)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva

Dovednosti:

 • lov (hbitost, k8)
 • střelba z luku (hbitost k8)
 • stopování (inteligence k6)

Kvítko Trpaslík

Už od malička mu říkali Kvítko. Nejprve podle jeho uličnických žertíků až mu to zůstalo. No a on vlastně moc nevyrostl, je skoro o dvě hlavy menší než běžní muži, takže na něj kdekdo křičí trpaslíku či skrčku. Když má dotyčný štěstí odměnou za posměšek je jen škleb, pokud má smůlu tak i rána pěstí. Jeho podsadité tělo a silné pěsti se již stalo v mnoha hospůdkách statným pomocníkem.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K10

K8

K6

15

Vybavení:

 • dýka (slabé zblízka k4)
 • dýka (slabé vrh k4)
 • dýka (slabé vrh k4)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva

Dovednosti:

 • krádeže (hbitost, k6)
 • znalosti poměrů (inteligence k4)
 • boj bez zbraně (síla k6)
Petr Hrdlička

Xaver

Potulný mnich, jehož největší zbraní je dobré a vlídné boží slovo. Pokud přeci jen protivník jeho kázání nenaslouchavý pomůže mu v šíření božího učení jeho dlouhá hůl z poctivého tvrdého dřeva.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K8

K8

K10

15

Vybavení:

 • hůl (střední zblízka k6)
 • modlitba hněvu (k8)
 • modlitba světla (k8)
 • modlitba léčení (k10)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva
 • kříž na znak svého boha na tenkém řetězu kolem krku

Dovednosti:

 • zbožnost (inteligence k10)

Helen

Mladá žena, která si silně uvědomuje svoji krásu a ráda ji zneužívá ke svému prospěchu nejúspěšněji u mužů. Její dlouhé a tenké prsty nepředurčující nadání zlodějské, ale magické.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K6

K8

K12

15

Vybavení:

 • blesk (k8)
 • magický štít (k8)
 • hypnóza (k10)
 • dýka (slabé zblízka k4)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva

Dovednosti:

 • odolnost vůči magii (inteligence k8)
 • odolnost vůči hypnóze (inteligence k8)
 • vyjednávání (inteligence k8)
 • svádění (inteligence k8)

Jindřich Udatný

Své přízvisko si údajně získal v bitvě. Nikoliv na válečném poli, ale v hostinci U Zlomeného koně, kde se postavil jen s židlí v ruce přesile pěti vojáků. Stálo ho to dva zuby, přeraženou ruku a dva měsíce v šatlavě. Od té doby je samozřejmě chytřejší a do boje s více jak třemi protivníky se nepouští.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K12

K8

K6

15

Vybavení:

 • kožené krzno (lehké zbroje k6)
 • sekera (střední zblízka k8)
 • malý štít (lehké zbroje k4)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva

Dovednosti:

 • boj s mečem (síla k6)
 • boj bez zbraně (síla k6)
Petr Hrdlička

Jelikož občas se hodí mít po ruce nějaké již hotové postavy dávám tyto, které rád používám do startu.

Jan, řečený Hubený

Jan je dítětem ulice a ulice je mu stále domovem. Vše co z klamání, kradení a kejklířství umí jsou dovednosti, které se naučil na tomto tvrdém místě k žití.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K6

K12

K8

15

Vybavení:

 • prošívanice (lehké zbroje k4)
 • dlouhý tesák (střední zblízka k6)
 • lahvička s lektvarem síly (k6)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva

Dovednosti:

 • vyjednávání (inteligence k8)
 • krádeže (hbitost, k12)
 • lhaní (inteligence k6)
 • znalosti poměrů (inteligence k6)
 • boj bez zbraně (síla k6)

Ondřej Krupař

Obyčejný syn obyčejného městského kupce. Na první pohled nikde nebudí žádnou pozornost, ale jinak je to prvotřídní dobrodruh a hledač starých pokladů a tajemství.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K8

K8

K8

15

Vybavení:

 • svitek s bleskem (k8)
 • lahvička s léčivým lektvarem (k8)
 • kožené krzno (lehké zbroje k6)
 • krátký keč (střední zblízka k6)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva

Dovednosti:

 • znalosti poměrů (inteligence k6)
 • přežití v přírodě (inteligence k6)
 • vycítění nebezpečí (inteligence k6)

Ulrika, řečená Havran

Tak jako jsou její dlouhé černé vlasy neposedné či spoutány do copu tak i ona dokáže uvěznit různé instance a látky v lahvičkách lektvarů.

Síla

Hbitost

Inteligence

Životy

K6

K8

K12

15

Vybavení:

 • lahvička zeleného jedu (k8)
 • lahvička zmraženého ohně (k8)
 • lahvička dlouhého spánku (k10)
 • dlouhý tesák (střední zblízka k6)
 • měšec s 10 zlatými
 • základní cestovní výbava se zásobou potravin na tři dny a měchem vody na dva

Dovednosti:

 • znalosti poměrů (inteligence k8)
 • odolnost vůči jedům (síla k6)
 • pohotovost (hbitost k8)